boka

Öronakupunktur är en behandlingsmetod som bygger på en helhetssyn på människan där öronen är en spegel av
kroppens organ och dess funktioner. Ordet ”akupunktur” kommer av ”aku” som betyder nål och
”pungere” som betyder sticka genom. Vid öronakupunktur stimuleras punkter i örat  för att återupprätta energibalansen i kroppen så att effekter uppnås i andra delar av kroppen. Genom att påverka en bestämd punkt i örat som motsvarar och står i förhållande till ett visst organ, en kroppsdel eller en funktion, kan man förebygga och behandla sjukdomar samt ge smärtlindring.